Примена сличности троуглова на правоугли троугао (напредни ниво)

Тест у Ворд формату преузмите на линку испод (наставни листић).

Наставни листићи

Примена сличности троуглова на правоугли троугао (напредни ниво)

Примена сличности троуглова на правоугли троугао (основни ниво)

Резултат теста

1. Да ли је хипотенуза правоуглог троугла геометријска средина катета?

2. Израчунати геометријску средину 3/4 и 1/12.

3. Израчунати обим и површину правоуглог троугла, ако су дужине одсечка на које висина која одговара хипотенузи дели хипотенузу једнаке 4cm и 25cm.

4. Дужина хипотенузе правоуглог троугла чији је један угао мере 30° јесте 12cm.Израчунати дужине одсечка хипотенузе које одређује подножје висине која одговара хипотенузи.

5. Висина која одговара хипотенузи правоуглог троугла дели хипотенузу у размери 1:4.Одредити обим тог троугла, ако је дужина висине која одговара хипотенузи 9cm.
6. У паралелограму ABCD угао који одређују дијагонала BD и страница AD јесте прав, а висина DE дели страницу AB у односу AE:EB=4:9.Одредити обим и површину тог паралелограма, ако је DE=14,4cm.

7. Израчунати обим и површину правоуглог троугла, ако је дужина висине која одговара хипотенузи једнака 12cm, а дужина једног од одсечака на које та висина дели хипотенузу једнака 3cm.

8. Одредити број x ако је геометријска средина броја x и броја 3 једнака 12.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ