Prizma – test (8. razred)

Testove u Word formatu preuzmite na linku ispod (nastavni listići).

Prizma – test

Резултат теста

1. Zbir dužina svih ivica kocke je 24cm. Odredi površinu njenog dijagonalnog preseka.

2. Dužine ivica kvadra su 3cm,4cm i 12cm. Dužina dijagonale kvadra je:

3. Dijagonala pravilne četvorostrane prizme nagnuta je prema ravni osnove pod uglom od 60°. Ako je dijagonala prizme 2√2 cm , zapremina prizme je:

4. Osnovna ivica pravilne trostrane prizme je 9cm, a dijagonala bočne strane je 15cm. Zapremina prizme je:

5. Manji dijagonalni presek pravilne šestostrane prizme je kvadrat površine 12cm². Zapremina prizme je:
6. Površina osnove pravilne trostrane prizme je 9√3cm², a dijagonala bočne strane je 6√5 cm². Površina prizme je :

7. Površina osnove pravilne šestostrane prizme je 9√3cm², a površina manjeg dijagonalnog preseka je 54√3cm². Površina omotača je:

8. Ivice kvadra se odnose kao 8:9:12. Dijagonala kvadra je 34cm. Površina kvadra je:

9. Za temelj i podrum kuće iskopana je rupa dubine 2,5m. Temelj je pravougaonog oblika dužine 14,5m i širine 10,5m. Zemlja je odvožena kamionom koji je mogao da primi odjednom po 8m³ iskopane zemlje. Koliko tura je odvezao taj kamion?

10. U rezervoar dubine 1,5m, oblika kvadra sa osnovom dužine 2m i širine 80cm, nasuto je 800 litara vode. Onda je u rezervoar spuštena betonska kocka ivice 60cm. Za koliko se centimetara nivo vode podigao u rezervoaru?
11. Kada oblika kvadra ima dimenzije 50cm, 60cm i 140cm. Perica je pustio vodu, tako da se u kadu uliva litar vode na svakih 6,5 sekundi. Onda je gledao prenos utakmice i zaboravio na kadu. Na poluvremenu, posle tačno 45 minuta, setio se i otrčao u kupatilo. Da li se voda prelila iz kade?

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ