Линеарне једначине и неједначине с једном непознатом – контролни задатак

Тест у Ворд формату преузмите на линку испод (наставни листић).

Линеарне једначине и неједначине с једном непознатом – контролни задатак

Једноставне линеарне једначине – тест

Линеарне једначине и неједначине са једном непознатом – тест

Резултат теста

1. Једначина 5∙(x-2)=10 је еквивалентна једначини:

2. Решење једначине (3x-2/4)-1=0 je:

3. Половина једног броја је за 2 већа од његове трећине.Који је то број?

4. Која од датих једначина су линеарне једначине са једном непознатом?

5. Решење једначине 4∙(x+3)-(x-5)=2 je:
6. Збир трећине и петине неког броја је за 7 мањи од тог броја. Који је тој број?

7. Када је бициклиста прешао 3/5 предвиђене етапе, остало му је још 16km до циља.Колико километара је дугачка та етапа?

8. Када је Богдан прочитао 1/3 књиге остало му је још 20 страна до половине књиге.Колико страна има та књига?

9. Решење једначине 4x-5/2 - x+1/4=0 je:

10. Половина једног броја је за 2 већа од његове трећине.Који је то број?
11. Који од датих бројева припадају скупу решења неједначине 3∙(x-2)-5x+1<5?

12. Koји од датих бројева припадају скупу решења неједначине x∙(x-2)-x2+1>5?

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ