Линеарне једначине и неједначине са једном непознатом – тест

Линеарне једначине и неједначине са једном непознатом – тест

График линеарне функције – тест

Резултат теста

1. Решење једначине 3х +11 = 8 је

2. .

3. Када је Мила прочитала 2/ 5 књиге закључила је да јој је преостало још 15 страница до половине књиге. Књига има

4. Решење неједначине (х − 2)(х +2) −4х > ( х + 2)² је

5. У једнакокраком троуглу угао на основици је четири пута већи од угла при врху. Мера угла при врху тог троугла је
6. Решење једначине 3 - 7(х + 3) = (2х + 5) - 2(4 - 3х) је

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ