График линеарне функције – тест

Тест у Ворд формату преузмите на линку испод (наставни листић).

График линеарне функције – тест

Резултат теста

1. Тачка А(-8,5) припада:

2. Да ли је функција у=4х²+2 линеарна?

3. Функција f(x)=− 5/6 x+6 је по монотоности:

4. Одреди ток функције са слике.

5. Функција са слике је:
6. Слободни члан функције f(x)=−5x+2 je:

7. График функције у=5х пролази кроз координатни почетак.

8. Тачка (0,n) је тачка у којој график сече

9. Линеарну функцију записану у облику у=kx+n,називамо(само име облика)

10. Одреди параметар р, тако да функција у=(7-р)х+11 буде опадајућа.
11. Ако су графици две линеарне функције паралелне праве оне имају

12. Нула линеарне функције у = 1/3 х + 3 је

13. Нула фунцкије је

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ