Prizma, površina i zapremina – test

Тест у Ворд формату преузмите на линку испод (наставни листић).

Prizma, površina i zapremina – test

Резултат теста

1. Koliko kocka ima temena?

2. Koliko temena ima kvadar?

3. Pravilna čestvorostrana prizma zapremine 80cm3 i stranice 4cm, izračunati visinu prizme?

4. Odrediti površinu pravilne četvorostrane prizme ako je visina 16cm i osnovna ivica 5cm.

5. Kolika je površina dijagonalnog preseka kvadra ako se ivice odnose 3cm:4cm:5cm
6. Ivice kvadra su 2cm,3cm,4cm, kolika je površina kvadra?

7. Koliko strana ima kvadar?

8. Površina trostrane prizme je 1440cm2. Visina je 16cm. Izračunati osnovne ivice prizme ako se one odnose 17:10:9

9. Kolika je površina kocke ako je ivica kocke 3cm?

10. Osnovna ivica pravilne šestostrane prizme je 3m a dijagonala bočne strane 6m. Izračunati zapreminu.
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ