Именске и непроменљиве врсте речи, 8. разред – тест (Б група)

Именске и непроменљиве врсте речи, 8. разред – тест (Б група)

Акценти – тест

Резултат теста

1. Означи низ са збирним именицама:

2. "Ау, што је школа згодна, лечи лењост и самоћу, ко да ми је кућа родна, штета што не ради ноћу." Колико има мисаоних именица у датој строфи:

3. Именица МОМЧЕ је граматички:

4. Свако ко је имало паметан, данас може да каже шта хоће и коме хоће. Колико има заменица у датом примеру:

5. Означи реченицу у којој је употребљена придевска показна заменица:
6. У СВАЧИЈОЈ се кући причало о Милојевом великом успеху. Одреди род, број и падеж наглашене заменице:

7. Који компаративи придева нису исправни:

8. Који придеви немају компарацију:

9. Како гласи компаратив придева врућ:

10. Односи ________ (2) земаља никада нису били на вишем дипломатском нивоу. Стави број из заграде у одговарајући падеж:
11. Који бројеви су исправно написани:

12. Шта није бројна именица:

13. Књига није била ни поред стола, ни испод телевизора, ни у фиоци, па чак ни у ранцу. У датој реченици има:

14. Који прилози имају компарацију:

15. У којој реченици не примећујеш речцу:
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ