Електрична струја у течностима и гасовима – тест

Резултат теста

1. Електрична струја је усмерено кретање наелектрисаних честица у проводнику.

2. Носиоци електричне струје су:

3. Протицање струје омогућавају:

4. Поред чврстих проводника, струју могу да проводе и неке течности и гасови.

5. Позитивни јони су честице:
6. Негативни јони су честице:

7. Раствори су хомогене течности које се састоје од:

8. Чиста вода се понаша као:

9. Електролити су водени раствори киселина, база или соли који проводе електричну струју.

10. Протицање електричне струје у електролиту могуће је уколико у њему:
11. Носиоци електричне струје у течностима су позитивни и негативни јони.

12. Процес разградње електролита и издвајања растворене супстанције под дејством електричне струје назива се:

13. У ваздуху се под нормалним условима налази:

14. Носиоци електричне струје у гасовима су позитивни и негативни јони и слободни електрони.

15. Протицање струје кроз гасове, услед јонизације, назива се:
16. Процес пражњења у гасу зависи од:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ