Месечев сјај, Марина Цветајева – тест

Месечев сјај, Марина Цветајева – тест

Резултат теста

1. Какав је млади месец?

2. У песми Месечев сјај расположења се мењају зависно од тога да ли је дан или ноћ.

3. Када се лирски субјекат у песми Месечев сјај боље осећа?

4. Који су основни мотиви у песми Месечев сјај?

5. Ком књижевном роду припадају ове песме?
6. Каква је атмосфера у песми Месечев сјај?

7. Какав је амбијент у песми Месечев сјај?

8. Кључни појмови у песми Месечев сјај су симболи,чежња и немир.

9. Којој књижевној врсти дело припада?

10. Означи стилску фигуру. дан - ноћ
11. Означи врсту строфе.

12. Ко је лирски субјекат у песми?

13. Мотиви описне песме

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ