Prizma – test (7.р.)

Prizma – test (7.р.)

Резултат теста

1. Prizma je geometrijsko telo koje:

2. Osnova pravilne trostrane prizme je:

3. Omotač kocke sastoji se od:

4. Pravilna četvorostrana prizma koja u osnovi ima pravougaonik naziva se :

5. Osnova pravilne četvorostrane prizme je:

6. Koliko temena ima trostrana prizma?

7. Koliko ivica ima šestostrana prizma?

8. Opšta formula za površinu prizma je:

9. Opšta formula za zapreminu prizme je:

10. Koliko bočnih strana ima prizma na slici?

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ