Prizma – test (8.r.)

Testove u Word formatu preuzmite na linku ispod (nastavni listići).

Prizma – test

Резултат теста

1. Koliko strana ima četverostrana prizma?

2. Koju prizmu nazivamo pravilnom?

3. Koliko bridova ima kosa trostrana prizma?

4. Koliko je 4.7m³ litara?

5. Koliko vrhova ima pravilna šesterostrana prizma?
6. Dužine ivica kvadra su 3cm,4cm i 12cm. Dužina dijagonale kvadra je:

7. Osnovna ivica pravilne trostrane prizme je 9cm, a dijagonala bočne strane je 15cm. Zapremina prizme je:

8. Manji dijagonalni presek pravilne šestostrane prizme je kvadrat površine 12cm². Zapremina prizme je :

9. Ivice kvadra se odnose kao 8:9:12. Dijagonala kvadra je 34cm. Površina kvadra je:

10. Za temelj i podrum kuće iskopana je rupa dubine 2,5m. Temelj je pravougaonog oblika dužine 14,5m i širine 10,5m. Zemlja je odvožena kamionom koji je mogao da primi odjednom po 8m³ iskopane zemlje. Koliko tura je odvezao taj kamion?
11. U rezervoar dubine 1,5m, oblika kvadra sa osnovom dužine 2m i širine 80cm, nasuto je 800 litara vode. Onda je u rezervoar spuštena betonska kocka ivice 60cm. Za koliko se centimetara nivo vode podigao u rezervoaru?

12. Kada oblika kvadra ima dimenzije 50cm, 60cm i 140cm. Perica je pustio vodu, tako da se u kadu uliva litar vode na svakih 6,5 sekundi. Onda je gledao prenos utakmice i zaboravio na kadu. Na poluvremenu, posle tačno 45 minuta, setio se i otrčao u kupatilo. Da li se voda prelila iz kade?

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ