Демографски проблеми и популациона политика у Србији

Демографски проблеми и популациона политика у Србији

Насеља у Србији

1. ______ становништво чине лица која живе на рачун активног становништва.

2. Три најбројније етничке групе у Србији су:

3. Од 1991. године па до данас, наталитет се _______, а морталитет ______.

4. Три најзаступљеније религије у Србији су:

5. Депопулација или:
6. Како се зове наука која се бави проучавањем становништва?

7. ________ представља скуп мера и активности помоћу којих се утиче на демографске процесе.

8. У Србији је природни прираштај:

9. Основне демографске податке добијамо редовним _____ становништва, на сваких 10 година.

10. Како се могу зауставити нежељени демографски процеси?
11. Са територије Србије се просечно исели сваке године око 15.000 становника.

12. ______ становништво чине људи који раде и обезбеђују средства за живот.

13. Проблем републике Србије је у опадању становника.

14. ________ је просечан број деце коју у репродуктивном добу роди једна жена.

15. _____ структура представља поделу становништва према полу и старости.
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста