Демографски проблеми и популациона политика у Србији

Демографски проблеми и популациона политика у Србији

Насеља у Србији

1. Основне демографске податке добијамо редовним _____ становништва, на сваких 10 година.

2. ______ становништво чине лица која живе на рачун активног становништва.

3. Депопулација или:

4. ________ је просечан број деце коју у репродуктивном добу роди једна жена.

5. У Србији је природни прираштај:
6. ________ представља скуп мера и активности помоћу којих се утиче на демографске процесе.

7. Како се могу зауставити нежељени демографски процеси?

8. Проблем републике Србије је у опадању становника.

9. Са територије Србије се просечно исели сваке године око 15.000 становника.

10. ______ становништво чине људи који раде и обезбеђују средства за живот.
11. Три најзаступљеније религије у Србији су:

12. Како се зове наука која се бави проучавањем становништва?

13. Три најбројније етничке групе у Србији су:

14. _____ структура представља поделу становништва према полу и старости.

15. Од 1991. године па до данас, наталитет се _______, а морталитет ______.
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста