Насеља у Србији

Насеља у Србији

1. На фотографији изнад приказано је насеље _______ типа.

2. Докази најранијег боравка људи на територији Србије пронађени су у пећинама Рисовача и:

3. Свако насеље има:

4. Међу значајније средњовековне градове спада и Голубачки град.

5. Према функцији се насеља деле на:

6. Међу прва стална насеља у Србији убрајамо и:

7. Значајна насеља у историји наше земље представљају _______ градови.

8. Значајни средњовековни градови били су:

9. Царичин град се налази код:

10. Основни типови насеља су збијена, разбијена и _________.

11. Прва стална насеља у Србији настала су на обалама:

12. Најстарије римско војно утврђење на територији наше земље је ________, у близини Пожаревца.

13. У средњем веку ________ утичу на појаву бројних градова на нашој територији.

14. Најстарији римски град у Србији је:

15. ________ су места сталног или повременог боравка људи на једној територији.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста