Насеља у Србији

Насеља у Србији

1. Значајни средњовековни градови били су:

2. На фотографији изнад приказано је насеље _______ типа.

3. Најстарији римски град у Србији је:

4. У средњем веку ________ утичу на појаву бројних градова на нашој територији.

5. Докази најранијег боравка људи на територији Србије пронађени су у пећинама Рисовача и:
6. Царичин град се налази код:

7. Прва стална насеља у Србији настала су на обалама:

8. ________ су места сталног или повременог боравка људи на једној територији.

9. Основни типови насеља су збијена, разбијена и _________.

10. Међу прва стална насеља у Србији убрајамо и:
11. Значајна насеља у историји наше земље представљају _______ градови.

12. Најстарије римско војно утврђење на територији наше земље је ________, у близини Пожаревца.

13. Према функцији се насеља деле на:

14. Међу значајније средњовековне градове спада и Голубачки град.

15. Свако насеље има:
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста