Пропорционалне дужи (напредни ниво) – 8. разред

Тест у Ворд формату преузмите на линку испод (наставни листић).

Пропорционалне дужи (напредни ниво) – 8. разред

Резултат теста

1. Ако су странице правоугаоника А два пута дуже од страница правоугаоника Б онда су дужа и краћа страница правоугаоника А пропорционалне дужој и краћој страници правоугаоника Б.

2. Одредити размеру дужи AB и CD ако је AB=18cm и CD=3dm.

3. Дуж AB чија је дужина 10cm, подељена је тачком C на дужи AC и CB.Одредити размеру дужи AC и CB, ако је дужина дужи AC једнака 4cm.

4. Сања прави макету базена у размери 1:50.Које ће бити мере дужине, ширине и дубине макете базена, ако су стварне мере 12m, 6m и 1,5m?

5. Растојање између Шапца и Параћина је 174km.Колико су та два града удаљена на географској карти рађеној у размери 1:500 000?
6. Странице правоугаоника су у размери 2/3.Одредити обим О и површину P тог правоугаоника, ако је дужина краће странице 6cm.

7. Да ли су обим и пречник круга самерљиве дужи?

8. Описана кружница једног квадрата је уписана кружница другог квадрата.Да ли су странице та два квадрата самерљиве дужи?

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ