Пропорционалне дужи (основни ниво)- 8. разред

Тест у Ворд формату преузмите на линку испод (наставни листић).

Пропорционалне дужи (напредни ниво) – 8. разред

Резултат теста

1. Одредити размеру дужи AB и CD ako je AB=7cm и CD=3cm.

2. Ако је размера дужи а и b једнака 2/5, одреди дужину дужи b за a=4cm.

3. Дужина дужи AB јесте 6cm.Одредити дужину дужи CD ако је размера дужи AB и CD 3/4.

4. Да ли су AB и CD самерљиве дужи, ако је AB=√3cm и CD=3cm?

5. Која од следећих тврђења су тачна?
6. Одредити меру дужи x, ако важи: 2:5=6:x

7. Одредити да ли је следећи пар датих троуглова сличан: Два једнакокрака троугла, али сваки од њих има унутрашњи угао од 70°.

8. За свака два правоугаоника А и Б важи да су суседне странице правоугаоника А пропорционалне суседним страницама правоугаоника Б.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ