Линеарне једначине (средњи и напредни ниво)

Резултат теста

1. Одредити вредност параметра k,тако да број 4 буде решење једначине k-x/2=(x-1)/3

2. Одредити решење једначине 0,4(x+6)-0,5(1-x)=-0,8

3. Одредити вредност параметра m тако да једначина (m-1)x=3 нема решења

4. Одредити скуп решења једначине │x-1│=6

5. Решење једначине (x+1):(x+3)=(x+4):(x+5) је број:
6. Решење једначине (3-x)(x-1)+x²=1 је број:

7. Одредити решење једначине 3-(2-y)=7-(-5+y)

8. Коју вредност може имати променљива b да би била решење једначине (b-3)²+2b=-3+b² ?

9. Одредити вредност променљиве x за коју је вредност израза (x+1)/2 за 2 већа од вредности израза (x-1)/3

10. За које вредности параметра p су једначине 3x+p=12 и x-4=5 еквивалентне?
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ