Књижевни родови и врсте, облици казивања – тест

Књижевни родови и врсте, облици казивања – тест

Гласовна промена: палатализација – тест

„Хвала сунцу, земљи, трави“, Стеван Раичковић

Гласовна промена: прелазак (промена) Л у О – тест

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ

Резултат теста

1. Којем књижевном роду припадају књижевна дела која су намењена за извођење на сцени?

2. Стваралац епских дела се зове?

3. Катрен је строфа од колико стихова?

4. Каква епика може бити?

5. Драма се дели на:
6. Препознај врсту приповедања у наведеном одломку : „Онда ја дођем овамо и ћутим. Гледам кроз прозорче. Ако напољу није хладно отворим врата. То радим само кад је мрак и не могу да ме виде. Волим да гледам кишу.”

7. Стваралац лирског дела се зове?

8. Роман је епска књижевна врста?

9. Како се деле књижевни родови?

10. Пронађи уљеза?
11. Шта означавају родољубиве песме?

12. Како другачије називамо описивање?

13. Наброј неке врсте рима? Има их више?!

14. Које су књижевне врсте за лирску поезију?

15. Који су облици казивања?
16. Шта све постоји у драмском делу?

17. Означи одговарајући облик казивања: Високо му бледо чело, помршене густе власи, Али чело узвишено божанствена мудрост краси.

18. Колико има облика казивања у нашем језику?

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ