„Хвала сунцу, земљи, трави“, Стеван Раичковић

„Хвала сунцу, земљи, трави“, Стеван Раичковић

„Мостови” – тест

„Чудесна справа“, Бранко Ћопић – тест

„Ратар“, Вељко Петровић – тест

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ

1. Песму "Хвала сунцу, земљи, трави" је написао:

2. Којем књижевном роду припада песма "Хвала сунцу, земљи, трави":

3. Одреди књижевну врсту песме "Хвала сунцу, земљи, трави":

4. Дитирамб је...

5. Реч која се у песми најчешће понавља је:
6. Које одреднице описују осећања лирског субјекта:

7. Песма је испевана у строфама од 4 стиха. Таква строфа се назива:

8. На коју вас песму из детињства подсећа песма "Хвала сунцу, земљи, трави":

9. Лирски субјекат се у уводној строфи песме захваљује сунцу, трави, земљи јер...

10. Другом строфом лирски субјекат поручује...
11. "И хвала овој лудој глави / О коју лупа простор сав." Лирски субјекат овим стиховима изражава...

12. Почетни стихови прве и завршни стихови треће строфе су потпуно исти - како се зове оваква композиција песме?

13. Какво је то срце лирског субјекта кад може да га пробуди и благ шум?

14. Тема песме "Хвала сунцу, земљи, трави" била би:

15. Кључни мотиви песме "Хвала сунцу, земљи, трави" су:
16. ЛУДА глава, шум БЛАГ... су примери стилске фигуре

17. "И хвала овој лудој глави / О коју лупа простор сав." Која стилска фигура се опажа у овим стиховима?

18. Кад би ти могао/ла да даш свој, а одговарајући наслов овој песми, то би звучало овако:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста