Троугао – тест

Тестове у Ворд формату преузмите на линку испод (наставни листићи).

Trougao – (vrste, uglovi trougla, površina, stranice, podudarnost…) – testovi

Uglovi trougla, vrste trougla – test

Uglovi trougla – test

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ

Резултат теста

1. Мере два угла троугла су 20° и 60°. Мера трећег угла троугла је:

2. Троугао чији су унутрашњи углови 35°, 90°, 55° је:

3. Ако је један спољашњи угао троугла 100˚, колико степени износи његов унутрашњи угао?

4. Троугао који има тачно две једнаке странице назива се?

5. Темена троугла су три _________________ тачке.
6. Два троугла су подударна ако имају једнаку једну страницу и оба одговарајућа унутрашња угла налегла на ту страницу. Који је ово став?

7. Најдужа страница у правоуглом троуглу назива се _________.

8. Колико има ставова подударности троуглова?

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ