Biologija- inicijalni test (6.r.)

Тестове у Ворд формату преузмите на линку испод (наставни листићи)

Биологија – иницијални тест (6.r.)

1. Masti su sastavni deo ćelijske membrane.

2. Najviša grupa živih bića je:

3. Kod koje od navedenih vrsta se nasledni materijal ne nalazi u jedru?

4. Koja od navedenih životinja se izleže u vodi i tu živi do odrastanja?

5. Najkrupnija ćelijska organela je:
6. Osoba obolela od dijabetesa koristi injekciju _______.

7. Za koju životinju se kaže da je ''fabrika'' za obradu lišća?

8. Najveći organ u telu čoveka je:

9. Mikroskop je izumeo:

10. Molekul DNK je:
11. Najveću količinu vode gubimo preko:

12. Kako nazivamo jedinstvenu kombinaciju gena?

13. Dlaka i nokti su:

14. Funkcija proteina u organizmu je:

15. U gradivne blokove organizma spadaju:
16. Koja čula se nalaze u ušima?

17. Priroda je sačinjena od:

18. Do mešanja naslednog materijala i varijabilnosti dolazi kod:

19. Koja od navedenih grupa procentualno čini najbrojniju grupu živih bića?

20. Zemlja je jedina planeta na kojoj postoji život.
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста