Праисторија и појава првих заједница – тест

Праисторија и појава првих заједница – тест

Реконструисање прошлости

Хронологија – рачунање времена

Шта је историја?

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ

Резултат теста

1. Праисторија је најдужи период у прошлости људског друштва.

2. Праисторија почиње са постанком човека, а завршава се открићем.

3. Одлике праисторије су:

4. Праисторија се дели на ________ и ________ доба.

5. У старијем каменом добу људи су живели номадски. Стално су се селили јер су ловци ишли за пленом.
6. Камено доба делимо на:

7. У млађем каменом добу људи су почели да се баве земљорадњом и сточарством тако да са седелачког живота прелазе на номадски.

8. Карактеристике старог каменог доба:

9. Карактеристике млађег каменог доба:

10. Проналаском руде _________ којом се завршава камено и почиње _________ доба.
11. Метално доба делимо на:

12. Људи са проналаском метала почињу да се баве занатима и трговином.

13. Старије камено доба се назива__________ а млађе камено доба _________.

14. Прва релоигија у праисторији назива се:

15. Заједница у старијем каменом добу називала се:
16. Након удруживања у заједнице, у праисторијском периоду, почео је да се развија говор.

17. Како су заједнице постајале бројније, људи који су водили порекло од истог претка, рођаци, су се издвојили у заједницу која се назива _________.

18. Чланови рода су живели на истом станишту и заједнички су производили храну коју су потом делили. Обрадива земља, стока, оруђе су били заједничка имовина.

19. Више родова који су насељавали одређену територију удруживали су се у ширу заједницу која се звала:

20. Када је човек открио употребу метала, његов живот се још једном променио. Развија се:
21. Занатлије су своје производе размењивали са произвођачима хране (земљорадницима и сточарима). Овакав облик робне размене је представљао купопродају.

22. Најзначајнија открића човека бли су __________ и точак.

23. Са променом начина живота због развоја занатства, трговине, земљорадње и сточарства, човек почиње да има више него што може да потроши. Нема потребе за заједничким радом па се родови деле на породице. Свака породица добија део заједничке имовине која постаје њихово ЛИЧНО ВЛАСНИШТВО – то први облик пиватне својине.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ