Реконструисање прошлости – тест (5.р.)

Реконструисање прошлости

Хронологија – рачунање времена

Шта је историја?

1. Историјски _____ су остаци из прошлости који сведоче о прошлости и дају податке о прошлим догађајима.

2. ____ је назив за историјски период који почиње важним догађајем.

3. Хронологија датује одређене документе и историјске изворе.

4. Историја повезује прошлост, садашњост и будућност.

5. Проналазак ______ је једна од највећих и најважнијих тековина човечанства.
6. Којој врсти историјских извора припадају скулптуре?

7. ______ век је период од V до XV века.

8. Најсавременија група историјских извора су:

9. У ком веку је дошло до открића новог континента- Америке?

10. Историја као наука проучава:
11. Шта значи реконструисати?

12. Која питања историја поставља па је сматрамо "учитељицом живота"?

13. Историја је наука која се бави проучавањем _______.

14. Прошлост се дели на:

15. Стари век карактерише:
16. Историја се дели на стари, средњи, нови век и ______ доба.

17. У ____ веку је дошло до пада Источног Римског царства.

18. Надгробни споменик, натпис или пергамент су:

19. ________ је помоћна дисциплина историјских наука која изучава древне историјске рукописе- њихове форме и процесе писања.

20. Предмети и грађевине спадају у:
21. _________ је наука која изучава материјалне остатке, тј. све уочљиве трагове људског постојања ради упознавања њихове садржине у одређеном времену и простору.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста