„Scratch“ – Ostava za blokove – test za 5. razred

„Scratch“ – Ostava za blokove – test za 5. razred

Scratch“ – Čuvanje i otvaranje novih projekata.

Modifikovanje projekata… – test za 5. razred

„Scratch“ – Pozornica, likovi, položaj lika na pozornici – test za 5. razred

Резултат теста

1. Ostava za blokove postoji samo u onlajn verziji Scretch-a.

2. Umesto da iznova ređamo blokove koje često koristimo, čuvanjem u ostavi olakšavamo sebi posao.

3. Blokove u ostavu premeštamo?

4. Kojim tasterom miša kliknemo na želejini niz blokova i, ne opuštajući taster miša, prevlačimo ih u ostavu?

5. Blokovi koje sačuvamo u ostavi dostupni su nam u svim onlajn projektima.
6. Na prikazanoj slici pod kojim rednim brojem se nalazi ostava?

7. Označite sliku na kojoj je ostava popunjena sa nizovima blokova:

8. Da li jedna skripta može imati više početnih blokova?

9. Kojoj vrsti pripadaju blokovi koji imaju udubljenje na gornjoj i ispupčenje na donjoj strani.

10. Da li se u ostavi blokova može sačuvati više programa?
11. Da li programi ostaju sačuvani u ostavi blokova pri otvaranju novog programa?

12. Koliko god programa novih da pokrenemo da kreiramo, možemo iskoristiti nizove blokova koje se već nalaze u samoj ostavi.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ