Uzroci raznolikosti potomaka- Test za 5. razred

Uzroci raznolikosti potomaka- Test za 5. razred

Наслеђивање и еволуција – тест

Roditelji i potomci, polno i bespolno razmnožavanje i blizanci

Јединство грађе и функције као основа живота – тест

Nasledni materijal

1. Kako nazivamo jedinstvenu kombinaciju gena?

2. Pri polnom razmnožavanju nastaje nov organizam koji ima isti nasledni materijal kao i roditelji.

3. Proces razvoja svake vrste od njenog postanka sve do danas naziva se:

4. Koji je osnovni uslov evolucije vrsta?

5. Značaj varijabilnosti se ogleda u:

6. Genetički materijal je kod bakterija:

7. Proizvod evolucije je:

8. Kako dolazi do varijabilnosti?

9. Skup svih osobina koje nastaju pod određenim uticajem spoljašnje sredine nazivamo:

10. Osnivač evolucije kao nauke je:

11. Zajednička evolucija dve vrste koje su povezane i gde jedna vrsta prolazi kroz promenu zbog druge vrste naziva se:

12. Koji od navedenih organizama se razmnožavaju bespolno?

13. Raznovrsnost osobina u okviru vrsta je:

14. Kako se nazivaju promene koje se dešavaju u naslednom materijalu i prenose se na potomstvo?

15. Na razvoj određene osobine utiču samo geni.

16. Darvinova teorija je zasnovana na:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста