Uzroci raznolikosti potomaka- Test za 5. razred

Uzroci raznolikosti potomaka- Test za 5. razred

Наслеђивање и еволуција – тест

Roditelji i potomci, polno i bespolno razmnožavanje i blizanci

Јединство грађе и функције као основа живота – тест

Nasledni materijal

1. Kako dolazi do varijabilnosti?

2. Proces razvoja svake vrste od njenog postanka sve do danas naziva se:

3. Skup svih osobina koje nastaju pod određenim uticajem spoljašnje sredine nazivamo:

4. Darvinova teorija je zasnovana na:

5. Kako nazivamo jedinstvenu kombinaciju gena?
6. Koji od navedenih organizama se razmnožavaju bespolno?

7. Zajednička evolucija dve vrste koje su povezane i gde jedna vrsta prolazi kroz promenu zbog druge vrste naziva se:

8. Raznovrsnost osobina u okviru vrsta je:

9. Proizvod evolucije je:

10. Značaj varijabilnosti se ogleda u:
11. Pri polnom razmnožavanju nastaje nov organizam koji ima isti nasledni materijal kao i roditelji.

12. Osnivač evolucije kao nauke je:

13. Kako se nazivaju promene koje se dešavaju u naslednom materijalu i prenose se na potomstvo?

14. Koji je osnovni uslov evolucije vrsta?

15. Genetički materijal je kod bakterija:
16. Na razvoj određene osobine utiču samo geni.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста