Музичка култура – IV

Музичка култура  – провера

1. Осмина траје откуцаја.

2. Мале целине које настају између тактица зову се _________.

3. Свака нотна вредност има своју паузу која траје онолико откуцаја колико траје и та нотна вриједност.

4. Прима и секунда волта значи да се пева или свира први пут до прима волте, а други пут до секунда волате, али се прима волта прескачe.

5. Знак за понављање значи да се мелодија пева __ пута?

6. Такт је мала музичка целина заокружена тактним цртицама.

7. Линијски систем има пет линија и ______празнине.

8. Начини именовања тонова су солмизација и ________.

9. Корона скраћује ноту по жељи извођача.

10. Да ли су тачно приказане нотне вредности и нотна трајања?

11. Током песме линијски систем се пресеца усправним линијама које се зову ______.

12. Јединица бројања је половина ноте.

13. Тактирање је музичко бројање.

14. Четвртина траје ______ откуцај.

15. Половина ноте траје ____откуцаја.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста