Музичка култура – IV

Музичка култура  – провера

1. Прима и секунда волта значи да се пева или свира први пут до прима волте, а други пут до секунда волате, али се прима волта прескачe.

2. На слици видимо:

3. Половина ноте траје ____откуцаја.

4. Линијски систем има пет линија и ______празнине.

5. Ноте се пишу у:
6. Музика је уметност која се изражава тоновима.

7. За време тактирања у 2/4 такту гласно бројимо:

8. Свака нотна вредност има своју паузу која траје онолико откуцаја колико траје и та нотна вриједност.

9. Ако лук повезује дв е ноте исте висине, значи да их не везује у једну по трајању.

10. Начини именовања тонова су солмизација и ________.
11. Такт је мала музичка целина заокружена тактним цртицама.

12. Осмина траје откуцаја.

13. Да ли су тачно приказане нотне вредности и нотна трајања?

14. Јединица бројања је половина ноте.

15. Корона скраћује ноту по жељи извођача.
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста