Život pod zemljom- životinje i njihove adaptacije na život pod zemljom

Život pod zemljom- životinje i njihove adaptacije na život pod zemljom

1. Neke životinje prave gnezda pod zemljom.

2. Koje životinje zatrpavaju svoja jaja zemljištem i tako ih štite?

3. __% hrane za ljude nastaje na zemljištu.

4. Živa bića se prilagođavaju životu u sredini, ta njihova osobina je:

5. U podzemnom delu mravlje naseobine nalaze se hodnici koji se završavaju širokim šupljinama, one služe za:
6. Svaki mrav ima svoje mesto i svoje zadatke u mravinjaku.

7. Krtice su korisne životinje, hrane se:

8. Krticu karakteriše:

9. Krtica ima veoma dobro razvijeno čulo:

10. Koji mišići su dobro razvijeni kod krtica, kao prilagođenost na način kretanja pod zemljom?
11. Kandže krtice su:

12. Čime se hrane kišne gliste?

13. Gliste smetaju biljkama u razvoju.

14. Kako se naziva organska materija koju proizvode gliste?

15. Šta gliste imaju na površini tela?
16. Sluz sprečava gubitak ____ iz tela i omogućava _____ preko kože.

17. Bodlje ježevima služe kao:

18. Ježevi su:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста