Увод у географију – тест

Увод у географију – тест

Сличне проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ.          OВДЕ            ОВДЕ

Резултат теста

1. Која се мерна јединица користи за мерење растојања између небеских тела?

2. Који дан се назива краткодневницом?

3. Којој групи ветрова припада монсун?

4. Који топлотни појас се налази са обе стране екватора?

5. Која планета припада патуљастим планетама?
6. Под којим углом је Земљина оса нагнута у односу на раван еклиптике?

7. Који океан окружује цео Антарктик?

8. Део копна окружен са свих страна водом је

9. Који је облика галаксије Млечни пут?

10. Окретање Земље око Сунца назива се
11. Речна језера се називају мртваје?

12. Развође је узвишење које одваја три речна слива ?

13. Ко се сматра оцем физичке географије?

14. Који инструмент се користи за мерење ваздушног притиска?

15. Температура воде се смањује од екватора ка половима.
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ