Стари исток- систематизација- (5.р)

Тест у Ворд формату преузмите на линку испод (наставни листић).

Стари исток- систематизација- 5. разред

1. ________ су људи који раде у државној управи, односно који обављају послове без којих држава не би могла да постоји.

2. Јевреји су први народ који је прихватио веровање у једног бога.

3. Картагину су основали:

4. Најнижи слој људи у Египту били су робови.

5. ________ су мање државе настале уједињавањем неколико села или области око њих.
6. Хамурабијев законик настао је у:

7. Друштво старог века назива се _________ друштво.

8. Египатску архитектуру обележила је изградња:

9. На челу египатске државе налазио се:

10. Сликовно писмо старих Египћана били су:
11. У Египту није била развијена медицина.

12. Највећи број народа Старог истока веровао је у:

13. Најдужи период у целокупној историји назива се стари век.

14. Најстарије гласовно писмо развили су Феничани.

15. Територије око долина река Нил, Еуфрат и Тигар, област Мале Азије и источне обале Средоземног мора називају се:
16. Најзначајнија културна тековина народа Старог истока је проналазак:

17. На територији између река Тигар и Еуфрат налазила се плодна равница- _________.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста