Морфологија – основни ниво

Морфологија – основни ниво

Падежи – провера

Генитив – кратка провера

Резултат теста

1. Колико падежа има у српском језику:

2. Независни падежи су:

3. У Еници "Мргуд је слегнуо раменима", реч РАМЕНИМА је у:

4. Како гласи датив именице КОЛЕГА?

5. Како гласи генитив броја ТРИ?
6. Број 600 правилно се пише:

7. Које су од следећих именица збирне: браћа, доручак, сто, путер, џем, кифле, ваза, цвеће?

8. Које су од следећих именица градивне: браћа, доручак, сто, путер, џем, кифле, ваза, цвеће?

9. Компаратив придева ЗАО гласи:

10. Двовидски глаголи су:
11. Какав је глагол ЧЕШЉАТИ СЕ?

12. На основу трајања радње, глагол СЕСТИ, (глаголски вид) је:

13. Какав је глагол ВИКАТИ по прелазности глаголске радње?

14. Глагол ПРОГУЂАНТИ је:

15. Ког је вида глагол СКАКАТИ?
16. Ког је глаголског рода глагол ВОЛЕТИ?

17. Глагол ВЕЧЕРАТИ је по виду:

18. Које су врсте придева следећи примери: српски, бањалучки, амерички?

19. Именице СТАКЛО, ДРВО, ПЕСАК, ВОДА по значењу су:

20. Која четрири придева граде неправилну компарацију, односно имају допунске облике за компаратив?
21. Како се називају морфеме помоћу којих се граде нове речи?

22. Како је настала реч ПРЕСЛИШАТИ?

23. Суфикс у речи БРКАЈЛИЈА је:

24. Префикс у речи ИСХРАНИТИ заправо гласи:

25. Како се назива наставак - ти у речи УРАДИТИ?
26. Како гласи граматичка основа у речи ГРАДОВИ?

27. Којом творбом су настале речи ЛИСТИЋ, КУЋИЦА, ГРАДИЋ?

28. У речи БЕЗБРИЖАН издвој префикс.

29. Како гласи инфинитивна основа глагола ПЛЕСТИ?

30. Како гласи презентска основа глагола ПЕВАТИ и СЛУШАТИ?
31. Како се зове следећи глаголски облик БЕЈАХ ПЕВАЛА?

32. Који су глаголски начини у српском језику?

33. У ком глаголском облику је предикат у реченици ИЗУЗЕТНО СМО СЕ РАЗУМЕЛИ?

34. Како гласи глагол ТУЋИ у трпном глаголском придеву?

35. Како гласи прво лице једнине аориста глагола ИСПИТИ?
36. Како гласи глаголски прилог прошли глагола БИТИ?

37. Како гласи глаголски прилог трпни глагола РОДИТИ?

38. Како гласи глаголски прилог садашњи глагола УПОЗНАТИ?

39. У ком је глаголском облику реч СТАЈАХУ?

40. У ком глаголском облику је глаголски облик БУДЕМО ПЕВАЛИ?
41. Од које врсте речи је настао глагол БУЋНУТИ?

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ