Tabelarno predstavljanje podataka – Test za 8. Razred

Резултат теста

1. Najčešći način da organizujemo velike količine podataka je da ih predstavimo tabelom.

2. Da bismo mogli mašinski da obrađujemo podatke, prvo ih moramo predstaviti u obliku neke strukture podataka.

3. Za rad sa tabelama nam je neophodno da uvezemo biblioteku koja tabelu ima kao tip podataka a to je biblioteka?

4. Praksa nam govori da su tabelarno složeni podaci najzgodniji za upotrebu.

5. Bibiloteku pandas uvozimo:
6. Struktura podataka DataFrame predstavlja?

7. Ime CSV formata zapisa podataka je nastalo kao akronim engleskog izraza:

8. Pogledaj pažljivo Pajton program sa slike. Označi iskaz koji sadrži najviše tačih informacija.

9. Pogledaj pažljivo Pajton program sa slike. Označi iskaz koji sadrži najviše tačih informacija.

10. Pogledaj pažljivo Pajton program sa slike. Označi iskaz koji sadrži najviše tačih informacija.
11. Pogledaj pažljivo sledeći Pajton program pa označi tačan iskaz:

12. Pogledaj pažljivo sledeći Pajton program sa slike pa označi iskaz koji sadrži naviše tačnih informacija:

13. Na slici su date dve tabele, levo je tabela1, a desno tabela5. Označi naredbu kojom se od tabele dobija.tabela1tabela5

14. Na slici su date tri tabele, levo je tabela1, u sredini je tabela2, a desno je tabela3. Šta treba upisati umesto tri upitnika u programu sa slike, da bi on nacrtao sledeći dijagram:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ