Linearna funkcija – test (7.r.)

Тест у Ворд формату преузмите на линку испод (наставни листић).

Линеарна функција – тест

Резултат теста

1. Koje od funkcija su rastuće

2. Opšti zapis linearne funkcije je:

3. Označi SVE padajuće funkcije.

4. Kako se zove presek grafa linearne funkcije i x ose ?

5. U kojoj tački grafik funkcije f(x)=−x−9 seče osu y?
6. Graf koje funkcije je prikazan na slici ?

7. Tačka u kojoj pravac y = 2x - 3 seče osu y.

8. Formula linearne funkcije f(x) = ax + b, čiji su parametri a = 2 i b = -6.

9. Formula kojom električar naplaćuje svoje usluge (y=dinari) u zavisnosti od vremena (x=sat rada) data je izrazom y = 700x+800. Koliko je električar zaradio ako je radio 3 sata?

10. Što je graf linearne funkcije?
11. Tačka A(−2,3) pripada grafiku funkcije

12. Koja od ponuđenih jednačina predstavlja pravu kroz tačke A(3, −2) i B(1,2) ?

13. Odsečak na ordinati prave y=3x−5 je:

14. Grafik koje funkcije je prikazan na slici na slici je: Prikaži postupak.

15. Telefonski operater naplaćuje mesečnu naknadu 20 din i svaki minut razgovora 0.21 din. Linearna funkcija koja prikazuje način izračunavanja mesečne potrošnje je:
16. Taksista naplaćuje 180 din start i jos 60 din po pređenom kilometru. Koliko će Maja platiti ako se vozila 15 km?

17. Ana je imala 123 din.Odlučila je da štedi po 3 din svaki dan. Nakon koliko dana će Ana imati 180 din?

18. Ako nezavisno promenljiva iznosi 2 onda je vrednost y(x)= 6-3x

19. Odredi vrednost funkcije ako su koeficijenti a = 12 i b = -2:

20. Odredi vrednost funkcije f(x)=x−3 ako je x=5
21. Odredi koeficijente linearne funkcije f(x)=2x−4

22. Pripada li tačka A(2,9) grafu linearne funkcije f(x)=2x+5 ?

23. Zadata je linearna funkcija f(x)=−1/2x−5 Odredite vrednost funkcije ako je argument funkcije -6.

24. Zadata je linearna funkcija f(x)=−1/2x−5 Odredite vrednost funkcije ako je argument funkcije 1/2

25. U kojoj tački graf funkcije f(x)=2x+3 seče os x?
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ