Regulatorna uloga hormona biljaka i životinja

Regulatorna uloga hormona biljaka i životinja

1. Slovom H je na fotografiji iznad označena žlezda koja:

2. Hormoni iz korpora kardiaka utiču na:

3. Slovom C je na fotografiji iznad označena žlezda koja:

4. Tiroksin utiče na metamorfozu vodozemaca.

5. Jedan hormon kod različitih životinja može da ima različite efekte.
6. U telu beskičmenjaka postoje hormoni sa ulogom u regulaciji šećera.

7. U glavi insekata se nalaze _______ ćelije koje luče hormone duž nervnih vlakana do žlezde koja se naziva _________.

8. _______ hormoni kod ptica deluju na boju perja i karakterističnu uznemirenost pred migraciju.

9. Hormoni deluju u ______ količinama.

10. Hormoni omogućavaju održavanje konstantnog hemijskog sastava odnosno-_________.
11. _______ hormon insekata zaustava presvlačenje.

12. Prolaktin kod sisara:

13. ________ su hemijski aktivne supstance koje nastaju u endokrinoj žlezdi, izlučuju se u cirkulaciju i dolaze do ciljnih ćelija u kojima ostvaruju svoj efekat.

14. Slovom D je na fotografiji iznad označena žlezda koja:

15. Slovom I je na fotografiji iznad označena žlezda koja:
16. _______ utiče na presvlačenje insekata.

17. Slovom B je na fotografiji označena žlezda koja:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста