Soli – test (8. razred)

Soli – test (8. razred)

Sličnu proveru u Word formatu preuzmite na linku ispod.

Soli – test (8. razred)

Резултат теста

1. Soli su:

2. Izaberi tvrđenja koja se odnose na soli:

3. U sastav soli ulaze:

4. Na slici je prikazana:

5. Reakcija između kiselina i baza naziva se:
6. Amonijum-sulfat ima formulu:

7. U praznom polju je (napiš formulu): 2NaOH + H2SO4=Na2SO4 +_________

8. Kuhinjska so u čvrstom agregatnom stanju:

9. Na slici je prikazana:

10. Označi tačne odgovore: kalcijum-karbonat može da nastane reakcijom:
11. Označi formulu soli:

12. FeC3 ima naziv:

13. Za dezinfekciju vode u bazenima koristi se:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ