Гласовне алтернације – тест

Гласовне алтернације – тест

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ

Резултат теста

1. Збирна именица од цвет гласи цвеће. Извршена гласовна алтернација је:

2. Гласовна алтернација извршена у примеру пловидба (од пловити) је:

3. Друго лице једнине аориста од рећи гласи рече. Извршена је гласовна промена:

4. У примеру частан - часна извршене су две гласовне промене. Једана је губљење сугласника, а друга:

5. У придеву подношљив (од глагола подносити) извршена гласовна промена је:
6. Пример преддигитална илустрје појаву одступања од једне гласовне алтернације. Које?

7. Друго лице једнине императива од глагола рећи гласи реци. извршена гласовна алтернација је:

8. Ако номинатив множине гласи предели, номинатив једнине је предео. Извршена гласовна промена је:

9. Именица огањ у генитиву једнине гласи огња. Која гласовна промена је извршена?

10. У којем примеру је правилно употребљен облик сав?
11. У којем примеру од наведених се не запажа палатализација:

12. У писању презимена једног од најпознатијих лингвиста Јакобсона, дошло је до одступања од једне гласовне промене:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ