Зависне реченице – припремни тест V

Зависне реченице – припремни тест

Полугодишњи тест – 8. разред

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ

Резултат теста

1. Сви су прочитали књигу КОЈУ ЈЕ ЊИХОВА НАСТАВНИЦА ПРЕПОРУЧИЛА.

2. Коју службу има истакнута зависна реченица? ПОШТО ВИШЕ НИСМО ИМАЛИ ВРЕМЕНА, брзо напустисмо Беч.

3. Издвој изричну реченицу.

4. ПОШТО ЈЕ БИЛА ТОЛИКА МАГЛА, ништа се није видело.

5. "АКО БУДЕМ НАШЛА КЊИГУ, прочитаћу је." Степен остварљивости услова у датом примеру је:
6. Она је умела да воли КАКО НИКО НИЈЕ.

7. И МАДА СУ ЧИТАВИ СОКАЦИ БИЛИ ПУСТИ, они су наслутили све.

8. Ишли смо на изложбу КОЈУ ЈЕ ПРИРЕДИО МОЈ ПРИЈАТЕЉ.

9. АКО ДОБИЈЕМ ЏЕПАРАЦ, одвешћу друштво на сладолед.

10. Била је толика магла ДА НИШТА НИЈЕ ВРЕДЕЛО.
11. Одреди службу истакнуте зависне реченице: Одмарам се само КАДА ЧИТАМ.

12. Брзо смо стигли ТАМО ГДЕ СМО СЕ ДОГОВОРИЛИ.

13. Означи везнике који су обележја ДОПУСНИХ реченица:

14. Мислим ДА ЈЕ ТО ИСТИНА.

15. Пронађи месну реченицу.
16. Уколико редовно читаш проширићеш своју свест. У наведеној реченици недостаје зарез иза зависне реченице. Наведена тврдња је:

17. Прочитао сам књигу КОЈУ СИ МИ ПРЕПОРУЧИО. Односна реченица врши службу:

18. Пронађи примере у којима је истакнута зависна реченица.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ