Заменице – тест

Заменице, вежбање за осми разред (морфологија)

Српски романтизам – утврђивање

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ

1. Заменице су...

2. Заменице се деле на:

3. Одлике именичких заменица су:

4. У којим се падежима личне заменице јављају у дужим (наглашеним) и краћим (ненаглашеним) облицима:

5. Приликом промене по падежима лична заменица сваког лица СЕБЕ, СЕ нема облике за следећа 2 падежа:
6. Мила нас баш воли, видело се то из њеног погледа. Заменица НАС има функцију:

7. Ја вам се захваљујем на пажњи! Мислим да смо ми сви заједно данас победили све њих заједно! У наведене 2 реченице има укупно _______ личних заменица:

8. Обележи две исправно написане реченице:

9. Означи 2 реченице у којима су употребљене именичке неличне упитно-односне заменице:

10. Означи 2 реченице у којима су употребљене именичке неличне опште заменице:
11. Означи 2 реченице у којима су исправно употребљене именичке неличне одричне заменице:

12. Коју службу, лице и број има означена заменица: ОНИ су становали на другом спрату, одмах изнад нас.

13. Када се неком појединцу обраћамо с поштовањем, употребљавамо личну заменицу за друго лице множине (Ви) и пишемо је великим почетним словом. Да ли је ова тврдња тачна:

14. У којој реченици не препознајеш именичку неличну општу (одређену) заменицу:

15. У којој реченици је употребљена придевска општа заменица:
16. У којој реченици се налази придевска одрична заменица у улози атрибута:

17. Придевске заменице имају функцију:

18. Избаци уљеза:

19. Која реченица не припада овом низу реченица:

20. У којој реченици не проналазиш придевску општу заменицу:
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста