Електрична струја – тест (8. разред)

Електрична струја – тест (8. разред)

Сличну проверу у Word формату преузмите на линку испод.

Електрична струја – тест (8. разред)

Резултат теста

1. Поред електрона електрична струја се преноси и другим наелектрисаним честицама као што су позитивни и негативни _________.

2. Електрична струја је усмерено кретање наелектрисаних честица у проводнику.

3. Материјали унутар којих нема слободних наелектрисаних честица су _______.

4. У изолаторе се убрајају:

5. Струја која периодично мења смер кретања је ________ струја.
6. Изабери тачну тврдњу:

7. У зависности од намене, струја испољава:

8. Струја тече кроз проводник ако на његовим крајевима постоји разлика __________.

9. У батеријама и акумулаторима:

10. Мерна јединица за електромотрону силу је:
11. Основни елементи струјног кола су:

12. Јачина електричне струје бројчано је неједнака количини наелектрисања које протекне кроз попречни пресек проводника у једници времена.

13. Формула за израчунавање јачине електричне струје је:

14. Израчунај јачину струје у проводнику кроз чији попречни пресек за 0,5 секуди прође количина наелектрисања од 1,2 кулона. (Унети само број)

15. Мерна јединица за електричну отпорност је:
16. Електрична отпорност проводника сразмерна је специфичној отпорности проводника и дужини проводника, а обрнуто сразмерна површини попречног пресека.

17. Изабери тачну тврдњу:

18. Омов закон за део струјног кола гласи:

19. Јачина струје сразмерна је електричној отпорности дела струјног кола, а обрнуто сразмерна напону.

20. Реципрочна вредност еквивалентне отпорности паралелно везаних отпорника једнака је:
21. Омов закон за цело струјно коло гласи:

22. Снага електричног уређаја је једнака:

23. Џул-Ленцов закон се односи на:

24. Израчунај јачину струје у решоу снаге 1200W ако је прикључен на стални извор напона од 220V. (Унети само број)

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ