Мере заштите од електричне струје – тест

Резултат теста

1. Најчешће опасности које потичу од струје јесу:

2. Да ли људско тело може да проводи струју?

3. Најчешћи узроци опасности су:

4. Ако човеково тело постане део струјног кола, може доћи до струјног удара.

5. Штетне последице струјног удара јављају се услед:
6. Електричне пожаре и експлозије узрокују:

7. У контакту са струјом обавезно је користити безбедан алат и заштитна средства.

8. У контакту са струјом обавезно је користити:

9. Да ли осигурачи омогућавају безбедно коришћење електричне струје?

10. Да ли последице које човек може имати од стујног удара зависе од јачине струје?
11. Уколико је особа доживела струјни удар:

12. Одредити које од следећих тврдњи су тачне:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ