Правопис – припремна настава

Правопис – припремна настава

Књижевне врсте – провера

Писци и дела – тест (8.р.)

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ

Резултат теста

1. Обележи два правилно написана појма?

2. Правилан облик презента глагола је:

3. У којој реченици није коришћено правило о састављеном писању речи?

4. Изабери правилно написан компаратив придева висок.

5. Правилно написани називи организације и установе су:

6. Правилно написане скраћенице су:

7. Обележи тачну реченицу:

8. Речца НЕ се пише одвојено од глаголских облика.

9. Изабери тачне одговоре:

10. Која два појма су правилно написана?

11. Правилно написане реченице су:

12. Који датум је исправно написан:

13. Договориле смо се да се видимо на:

14. Правилно написани облици глагола су:

15. Где запета није правилно употребљена?

16. Који од понуђених одговора је тачно написан?

17. Изабери правилно написане речи.

18. Правилно написани географски појмови су:

19. Правилно је написано

20. Шта су изузеци?

21. Изабери правилне називе небеских тела.

22. Обележи неправилно написане речи.

23. Означи речи које су добро написане

24. Који од понуђених одговора је тачно написан?

25. Шта је правилно написано?

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ