Правопис – припремна настава

Правопис – припремна настава

Књижевне врсте – провера

Писци и дела – тест (8.р.)

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ

Резултат теста

1. Обележи правилно написане глаголе.

2. Исправно је рећи:

3. Шта се од наведеног пише растављено?

4. Изабери реченицу која је правилно написана.

5. Изабери тачне одговоре:
6. Означи речи које су добро написане

7. Изаберите тачан одговор:

8. У којој реченици нису потребни наводници?

9. Неправилно је:

10. У ком примеру је неправилно употребљена запета?
11. Речца НЕ се пише одвојено од глаголских облика.

12. Која два појма су правилно написана?

13. Шта се од наведеног пише састављено?

14. Само једна реч је добро написана. Изабери је.

15. Правилно написане реченице су:
16. Који датум је исправно написан:

17. Где запета није правилно употребљена?

18. Обележи правилно написане глаголе.

19. Како се пишу придеви на -ски (-чки, -шки)?

20. Изабери правилно написану одричну заменицу.
21. Обележи неуправни говор.

22. Обележи тачну реченицу:

23. Изабери тачан одговор:

24. Правилно написана реченица је:

25. Изабери правилно написане речи.
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ