Техника и технологија – тест (осми разред)

Техника и технологија – тест (осми разред)

Резултат теста

1. Умерено кретање наелектрисаних честица кроз проводник назива се електрична струја.

2. Електрична струја може бити:

3. Електротермички апарат је

4. Напон у кућној инсталацији износи:

5. Чему служе трансформатори?
6. Како се деле електротехнички апарати и уређаји?

7. Која формула се односи на Омов закон?

8. Како се добија струја код нуклеарне електране?

9. Која је формула се користи за мерење утрошене електричне енергије? (kWh)

10. Шта је на слици?
11. Бобина у аутомобилу представља:

12. Генератор струје у аутомобилу је:

13. Мере које се примењују у циљу смањења потрошње енергије, као што су замена енергетски неефикасних потрошача ефикасним, изолација простора који се греје, замена дотрајале столарије у просторима који се греју итд. називају се

14. Бојлери који, обично, немају велику запремину, али имају грејаче великих снага зову се:

15. Уређај који служи за мерење електричних величина при извођењу радова на електроинсталацијама назива се:
16. Проводници којима се повезују струјна кола састоје се од фазног проводника, _ _ _ _ _ _ проводника и проводника уземљења.

17. Служе да се преко њих сијалице прикључе на електричну инсталацију.

18. Ког типа су батерије у електричним аутомобилима?

19. Електромотор врши трансформацију (претварање) електричне енергије у

20. Статор и ротор су делови
21. Соларна енергија, енергија ветра, енергија воде, геотермални извори, биомаса, енергија таласа, енергија плиме и осеке спадају у:

22. трујно коло се састоји од извора, прекидача, пријемника и _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

23. Како се другачије назива pлочица сицилијума?

24. Елекетроника је област науке и технике која се бави претварањем информација у електричне сигнале и обрадом и преносом електричних сигнала.

25. Ко је изумео кондензатор?
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ