Odgovornost za sopstveno zdravlje – test (8.r.)

Odgovornost za sopstveno zdravlje

1. Na koji način se postiže prevencija dijabetesa?

2. ______ zdravlje odražava sposobnost jasnog i koherentnog mišljenja.

3. Socijalno zdravlje označava:

4. Kako nazivamo bolesti koje se mogu u određenim uslovima preneti na druge ljude?

5. Sidu izaziva:
6. ______ opisuje poremećaj normalnih zbivanja u organizmu, odnosno nepravilno odvijanje životnih funkcija kao reakcija na spoljne ili unutrašnje nadražaje mehaničke, fizikalno-hemijske, biološke ili hemijske prirode.

7. Koji su rizični faktori za dobijanje malignih bolesti?

8. ______ zdravlje odražava mehaničko funkcionisanje tela.

9. _______ je stanje potpunog fizičkog, socijalnog i duševnog blagostanja, a ne samo odsustvo bolesti i iznemoglosti.

10. _______ zdravlje omogućava da se prepoznaju i adekvatno ispolje emocije, što podrazumeva i adekvatno reagovanje na stres.
11. Glavno sredstvo za držanje pandemije pod kontrolom je:

12. Pravilnom ishranom, fizičkom aktivnošću, prestankom pušenja i uzimanja alkohola vršimo prevenciju kardiovaskularnih bolesti.

13. Kako se prenosi HIV virus?

14. Koje organe „napada” korona virus?

15. Zarazne bolesti izazvane su:
16. Kako se prenosi COVID-19?

17. Zdravlje se u _____ smislu posmatra kao stanje ili kvalitet ljudskog organizma u datim genetičkim uslovima i uslovima spoljašnje sredine.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста