Valjak

Резултат теста

1. Površina osnove valjka je 9π cm2 , a omotača 36π cm2. Izračunaj zapreminu tog valjka:

2. Prečnik osnove valjka je 14cm, a visina valjka je 9cm. Izračunaj površinu valjka:

3. Dijagonala osnog preseka valjka sa ravni osnove zaklapa ugao od 30°. Ako je visina valjka 4cm, izračunati njegovu zapreminu.

4. Izračunaj površinu valjka ako mu je dijagonala osnog preseka 25cm, a prečnik osnove 24cm:

5. Početna formula za zapreminu valjka je:

6. Pravougaonik stranice 8cm i 12cm rotira za 360° oko duže stranice. Izračunati površinu:

7. Pravougaonik stranice 8cm i 6cm rotira za 360° oko kraće stranice. Izračunati površinu dobijenog tela:

8. Površina osnove valjka je 36π cm2 , a površina osnog preseka je 48dm2 . Izračunaj zapreminu valjka.

9. Površina valjka je 48πcm2 a površina omotača 35πcm2 je. Izračunati zapreminu valjka :

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Наставник

Н П
Провера знања је објављена: 28. фебруара 2021