Valjak

Резултат теста

1. Površina omotača valjka je144πcm2 , a visina je dva puta veća od poluprečnika. Izračunati zapreminu valjka

2. Označi tačne odgovore:

3. Označi tačan odgovor:

4. Početna formula za površinu valjka je:

5. _______ je geometrijsko telo ograničeno sa dva kruga u paralelnim ravnima i delom cilindrične površi čije su izvodnice normalne na ravan tih krugova.

6. Površina osnove valjka je 36π cm2 , a površina osnog preseka je 48dm2 . Izračunaj zapreminu valjka.

7. Pravougaonik stranice 8cm i 6cm rotira za 360° oko kraće stranice. Izračunati površinu dobijenog tela:

8. Prečnik osnove valjka je 14cm, a visina valjka je 9cm. Izračunaj površinu valjka:

9. Ako u tekstu zadatka kaže da je valjak RAVNOSTRAN, to znači da mu je osni presek kvadrat i da je H = 2r

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ