Valjak – test (8.r.)

Test u Word formatu preuzmite na linku ispod (nastavni listić).

Valjak

Резултат теста

1. Označi tačan odgovor:

2. Pravougaonik stranice 8cm i 12cm rotira za 360° oko duže stranice. Izračunati površinu:

3. Poluprečnik i visina su u razmeri 2:5. Ako je visina valjka 15cm, izračunati njenu zapreminu:

4. Drvena kocka ima ivicu 1dm. Od nje istesan je najveći mogući valjak. Kolika je zapremina tog valjka?

5. _______ je geometrijsko telo ograničeno sa dva kruga u paralelnim ravnima i delom cilindrične površi čije su izvodnice normalne na ravan tih krugova.
6. Pravougaonik stranice 8cm i 12cm rotira za 360° oko duže stranice. Izračunati zapreminu:

7. Izračunaj površinu valjka ako mu je dijagonala osnog preseka 25cm, a prečnik osnove 24cm:

8. Izračunaj površinu i zapreminu pravog valjka ako je obim osnog preseka 20cm a visina 2cm:

9. Osni presek valjka je kvadrat površine 100cm2. Izračunati zapreminu valjka:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ