Неметали, оксиди неметала и киселине – задаци за вежбање

Резултат теста

1. Aзот(Ⅲ)-оксид је:

2. Колико грама оксида фосфора, у којем је његова валенца Ⅴ, настаје потпуним сагоревањем 0,25mol белог фосфора?

3. Колико грама CO₂ настаје сагоревањем 5,6g одговарајућег оксида?

4. Дата формула CO представља:

5. Израчунати масу оксида угљеника насталог потпуним сагоревањем 120g угља у којем је масени удео угљеника 82%.

6. Колико грама оксида SO₂ настаје у реакцији сумпора са 8g кисеоника?

7. Колико има атома хлора у узорку гасовитог хлора масе 142mg?

8. Колико је грама брома потребно за реакцију са пола мола магнезијума?

9. Израчунати масу 1,5mol HNO₃.

10. Колико је грама NaOH потребно да би се реакцијом са N₂O₅ добило 8,5g одговарајуће соли?

11. Правилно написана једначина синтезе амонијака је:

12. Кисели оксиди реагују са киселинама и граде соли.

13. Колико је грама жива(Ⅱ)-оксида потребно за добијање 3,2g кисеоника?

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ