Excel – тест

Excel – тест

Резултат теста

1. Како се у Екселу означава ћелија која се налази у пресеку друге колоне и треће врсте табеле?

2. Једна ћелија у Ексел табели може да садржи:

3. Шта је у Екселу означено записом B7:B11?

4. Којим знаком се означава дељење у Екселу?

5. Којим знаком почиње унос формуле у ћелију?
6. Који је исправан начин коришћења функције SUM у Екселу?

7. Приликом копирања формула Ексел:

8. Измена вредности у некој ћелији табеле:

9. Чему служи функција AVERAGE у Екселу?

10. Који од следећих примера представља функцију у Екселу:
11. Чему служи функција MAX у Екселу?

12. Чему служи функција MIN у Екселу?

13. Означи тачан исказ:

14. У ћелију В5 је унета вредност 21,7896. Ако наложимо Екселу да саржај ћелије прикаже на тачно три децимале, видећемо:

15. Да би број у Екселу поставили на две децимале користимо опцију:
16. Податке у ћелијама можемо да копирамо и премештамо?

17. Ексел је моћан програм за:

18. Google Disk је једина компанија где можемо да чувамо податке у облаку (онлајн).

19. Фајлове чувамо у облаку да би: (означи тачне исказе)

20. На Google disku имамо бесплатан простор за складиштење од:
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ