Призмa

Призмa

Резултат теста

1. Призма је геометријско тело које има:

2. Основа правилне тростране призме је:

3. Површину призме рачунамо по формули:

4. Запремину (волумен) призме рачунамо по формули:

5. Петеространа призма има:
6. Тространа призма има:

7. Волумен коцке рачунамо по формули:

8. Површина коцке с ивицом дужине 10 cm je:

9. Волумен коцке с дужином ивице 5 dm je:

10. Волумен квадра рачунамо по формули:
11. Правилна тространа призма има:

12. Коцка је омеђена са:

13. Збир површина свих страна које омеђују призму зовемо:

14. Површина основе призме означавамо са:

15. Са h означавамо:
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ