Глаголи – 8. разред

Глаголи – 8. разред

Лексикологија – тест (8.р)

Гласовне промене – тест

Граматика и правопис – тест

Резултат теста

1. Изабери глаголски прилог прошли.

2. Одреди глаголски облик истакнутог глагола: Синоћ сам ЛЕГАО раније.

3. Глаголски прилог трпни глагола УВЕСТИ (нпр. ауто)

4. Глаголски прилог садашњи глагола ПЛАКАТИ гласи:

5. Глаголски облици ПРЕЛАЗЕЋИ и ГОВОРЕЋИ су:
6. Одреди глаголски облик глагола сањати, ићи, пасти.

7. Напиши како гласи глаголски прилог прошли глаголал ЧУТИ:

8. Трпни глаголски придев гради се само од:

9. Напиши како гласи глаголски прилог прошли глагола СТИЋИ:

10. Изабери неличне глаголске облике.
11. Глаголски прилог садашњи глагола ПОЗНАВАТИ гласи:

12. Означи реченицу у којој је глаголски прилог прошли правилно написан:

13. Одреди време глагола ПАСТИ

14. У ком је глаголском облику дати глагол: ПРОТЕЖУЋИ СЕ.

15. Означи неличне глаголске облике.
16. Означи облике глаголског прилога садашњег.

17. Означи НЕЛИЧНЕ глаголске облике:

18. Означи облик глаголског прилога прошлог.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ