Лексикологија – тест (8.р)

Лексикологија – тест (8.р)

Писци и дела – тест

Лексикологија – тест (8.р)

Падежи и значења падежа – тест

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ

Резултат теста

1. Погледај значења датих именица, па одреди какве су речи према односу који илуструју: пас -домаћа животиња пас- појас

2. Одреди народну изреку у којој запажаш синонимију:

3. Полисемија је појава да:

4. Полисемични изрази: глава човека - глава шећера, настали су по:

5. "Наши ставови су дијаметрални". Они су:
6. Израз ''солити некоме памет'' значи:

7. Када Душко Радовић каже: "Београде, добро јутро!", мислећи на Београћане он се послужио:

8. Означи све антониме:

9. Хомоними су речи које имају:

10. Одабери реченицу у којој је реч печат употребљена у основном значењу.
11. Одреди пар речи који илуструје синонимију.

12. Ако је нешто вирално, онда се...

13. У реченици: У библиотеци имамо целог Ћопића, метонимијски однос се заснива по:

14. Означи синонимске парове:

15. Израз ''сатерати у мишју рупу'' значи:
16. Означи антонимске парове:

17. Израз ''порасти у нечијим очима'' значи:

18. Када са неким ''разговарамо на равној нози'', то значи да:

19. Пенџер је исто што и:

20. У реченици: Наш поп слуша поп, запажаш:
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ