Творба речи – тест

Творба речи – тест

Правопис – тест (7. разред)

Правопис – тест

Гласовне промене – тест

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ

Резултат теста

1. Пронађи уљеза ( реч која није у истој породици речи ).

2. Речи по постанку делимо на:

3. КОРЕН РЕЧИ је најмањи део речи који чува основно значење речи и који је заједнички свим речима у породици речи.

4. Речи УПУТ, ПУТАР, ПУТНИК, ПУТИЋ, ДОПУТОВАТИ и СТРАНПУТИЦА заједно с простом речју ПУТ од које су све оне настале чине __________ речи.

5. Област науке о језику која проучава начине постанка речи зове се ________ речи.

6. У речи ЗАкуцавати истакнути део речи је

7. Означи ДВЕ ИЗВЕДЕНИЦЕ у понуђеном низу.

8. У речи КУЋИЦа истакнути део речи је

9. Пронађи уљеза ( реч која није у истој породици речи ).

10. У речи закуцАВАти истакнути део речи је

11. У речи проВЕТРавати истакнути део је

12. Граматичка основа речи БАЛЕТАНКА је

13. Творбена основа речи БАЛЕТАНКА је

14. Означи ПРОСТУ РЕЧ у понуђеном низу.

15. У речи кућИЦА истакнути део речи је

16. Означи ДВЕ СЛОЖЕНИЦЕ у понуђеном низу.

17. Пронађи уљеза ( реч која није у истој породици речи ).

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ