Правопис – тест

Правопис – тест

Акузатив – тест

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ 

ОВДЕ

Резултат теста

1. Где је вокатив правилно употребљен?

2. Изабери правилан израз:

3. Који датум је исправно написан:

4. Обележи неправилно написане речи.

5. Изабери реченицу која је правилно написана.
6. Обележи правилно написан присвојни придев.

7. Који бројеви су тачно написани?

8. Која два од понуђених одговора су тачно написани?

9. Означи све речи које нису добро написане:

10. Правилно је написано
11. Правилан облик презента глагола је:

12. Која реченица је правилно написана?

13. У којим реченицама важи правило о писању великог слова?

14. Правилно написани облици глагола су:

15. Неправилно је:
16. Исправно је рећи:

17. Облежи одговор испред правилно написаних појмова.

18. Изабери правилне називе небеских тела.

19. Изабери правилно написaне глаголе.

20. Шта се од наведеног пише састављено?
21. Изабери реченицу која је правилно написана.

22. Изабери правилно написане речи.

23. Обележи неуправни говор.

24. Обележи тачну реченицу:

25. Правилно написане реченице су:
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ