Правопис – тест

Правопис – тест

Акузатив – тест

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ 

ОВДЕ

Резултат теста

1. Изабери правилно написану одричну заменицу.

2. Изабери реченице у којима је футур први написан према правописним правилима.

3. Облежи одговор испред правилно написаних појмова.

4. Означи реченице у којима се скраћеница пише без тачке.

5. Обележи неуправни говор.
6. Шта је правилно написано?

7. Правилно написане скраћенице су:

8. Само једна реч је добро написана. Изабери је.

9. Која два појма су правилно написана?

10. Шта се од наведеног пише растављено?
11. Који бројеви су тачно написани?

12. Обележи правилно написане примере.

13. Означи правилно написану реченицу:

14. Означи правилно написану реченицу:

15. Означи правилно написану реченицу.
16. Обележи тачну реченицу:

17. Како се пишу придеви на -ски (-чки, -шки)?

18. Правилно написани облици глагола су:

19. Четири глагола која се увек пишу спојено су НИСАМ, НЕЋУ, НЕМОЈ, НЕМАМ.

20. У којим реченицама важи правило о писању великог слова?
21. Правилно је написано

22. Где је вокатив правилно употребљен?

23. Изабери правилно написане датуме.

24. Означи речи које су добро написане

25. Изабери реченицу у којој је аорист правилно написан.
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ