Правопис – тест

Правопис – тест

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ 

ОВДЕ

Резултат теста

1. Само једна реч је добро написана. Изабери је.

2. У ком примеру је неправилно употребљена запета?

3. Која два од понуђених одговора су тачно написани?

4. Правилан облик презента глагола је:

5. Изабери реченице у којима је футур први написан према правописним правилима.

6. Изабери правилно написане речи.

7. Четири глагола која се увек пишу спојено су НИСАМ, НЕЗНАМ, НЕМАМ И НЕМОЈ.

8. Шта је правилно написано?

9. У којој реченици није коришћено правило о састављеном писању речи?

10. Који бројеви су тачно написани?

11. Који од понуђених одговора је тачно написан?

12. Изабери тачне одговоре:

13. Правилно написани облици глагола су:

14. Изабери реченицу која је правилно написана.

15. Правилно написана реченица је:

16. Како се пишу придеви на -ски (-чки, -шки)?

17. Правилно написане скраћенице су:

18. Шта се од наведеног пише растављено?

19. Обележи правилно написане глаголе.

20. Изабери правилно написане глаголе.

21. У којим реченицама важи правило о писању великог слова?

22. Изабери правилно написану одричну заменицу.

23. Изабери правилно написане речи.

24. Где запета није правилно употребљена?

25. Изабери правилно написан компаратив придева висок.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ