Локатив – тест

Локатив – тест

Датив – тест

Резултат теста

1. Означи реченицу у којој је употребљена именица у локативу.

2. Означи реченицу са неправим објектом у локативу.

3. Научили смо о локативу:

4. Милена ради у... (банка)

5. У којима су од пунуђених реченица истакнуте именице у ДАТИВУ?
6. Киша пада по КРОВОВИМА. Локатив означава:

7. У АВГУСТУ идемо на море. Локатив има значење:

8. Именица у локативу може да има службу неправог __________.

9. Обележи реченице у којима је именица ШКОЛА у локативу.

10. Урадио је то у БЕСУ. Локатив означава:
11. Ти си рођен у... (септембар).

12. Локатив најчешће означава ________.

13. Изабери реченицу која садржи именицу у локативу.

14. Локатив...

15. У којима су од понушених реченица истакнуте именице у ЛОКАТИВУ?
16. Светлана студира у... (Берлин).

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ